โซน แฟมิลี่

โซนแฟมิลี่ ของราชาวดี รีสอร์ท จะมีห้องอยู่ทั้งหมด 3 แบบ ประกอบด้วย 1.ห้องสแตนดาร์ด 2.ห้องคิงไซส์ 3.บ้านแฝด โดยโซนนี้จะไม่ได้อยู่ติดทะเล จะตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือหน้าบ้านประมาณ 400 เมตร อยู่ระหว่างทางไปหาดตายาย ราคาของทุกห้องพักจะรวม บริการรถรับ-ส่งท่าเรือหน้าบ้าน, อาหารเช้า, Free Wi-Fi

จำนวนห้องพัก โซนแฟมิลี่ ทั้งหมด 25 ห้อง

ห้องสแตนดาร์ด 8 ห้อง
ห้องคิงไซส์ 16 ห้อง
บ้านแฝด 1 หลัง

ห้องสแตนดาร์ด พัก 2 ท่าน

 • ห้องพักไม่เกิน 2 ท่าน ราคา 1,500 บาท/คืน
 • เสริมได้ 1 ท่าน ราคา 400 บาท/ท่าน (ไม่ได้เสริมเตียง)
 • พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน
 • Wi-Fi
 • เตียงขนาด 8.5 ฟุต
 • โซฟาปรับนอน
 • โทรทัศน์ ,เคเบิ้ล ,ตู้เย็น ,เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น

ห้องคิงไซส์ พัก 5 ท่าน

 • ห้องพักไม่เกิน 5 ท่าน ราคา 3,000 บาท/คืน
 • เสริมได้ 2 ท่าน ราคา 400 บาท/ท่าน (ไม่ได้เสริมเตียง)
 • พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน
 • Wi-Fi
 • เตียงขนาด 15 ฟุต
 • โซฟาปรับนอน
 • โทรทัศน์ ,เคเบิ้ล ,ตู้เย็น ,เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น

บ้านแฝด พัก 8-10 ท่าน

 • บ้านพักไม่เกิน 10 ท่าน ราคา 6,500 บาท/คืน
 • เสริมได้ 2 ท่าน ราคา 400 บาท/ท่าน (ไม่ได้เสริมเตียง)
 • พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน
 • Wi-Fi
 • เตียงขนาด 15 ฟุต / ห้อง
 • โซฟาปรับนอน
 • โทรทัศน์ ,เคเบิ้ล ,ตู้เย็น ,เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น

โซน พาวิลเลี่ยน

โซนพาวิลเลี่ยน ของราชาวดี รีสอร์ท จะมีห้องอยู่ทั้งหมด 4 แบบ ประกอบด้วย 1.พาวิลเลี่ยนเล็ก 2.พาวิลเลี่ยนชั้นเดียว 3.พาวิลเลี่ยน 2 ชั้น 4.พาวิลเลี่ยนแฝด โดยโซนนี้จะไม่ได้อยู่ติดทะเล จะตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือหน้าบ้านประมาณ 400 เมตร อยู่ระหว่างทางไปหาดตายาย ราคาของทุกห้องพักจะรวม บริการรถรับ-ส่งท่าเรือหน้าบ้าน, อาหารเช้า, Free Wi-Fi

จำนวนห้องพัก โซนพาวิลเลี่ยน ทั้งหมด 8 ห้อง

ห้องสแตนดาร์ด 1 ห้อง
ห้องพาวิลเลี่ยนชั้นเดียว 2 ห้อง
ห้องพาวิลเลี่ยน 2 ชั้น 5 หลัง

พาวิลเลี่ยนเล็ก พัก 2 ท่าน

 • ห้องพักไม่เกิน 2 ท่าน ราคา 1,800 บาท/คืน
 • ไม่สามารถเสริมผู้เข้าพักได้
 • พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน
 • Wi-Fi
 • เตียงขนาด 6 ฟุต
 • โทรทัศน์ ,เคเบิ้ล ,ตู้เย็น ,เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น

พาวิลเลี่ยนชั้นเดียว พัก 5 ท่าน

 • ห้องพักไม่เกิน 5 ท่าน ราคา 3,500 บาท/คืน
 • ไม่สามารถเสริมผู้เข้าพักได้
 • พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน
 • Wi-Fi
 • เตียงขนาด 15 ฟุต
 • โซฟาปรับนอน
 • โทรทัศน์ ,เคเบิ้ล ,ตู้เย็น ,เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น

พาวิลเลี่ยน 2 ชั้น พัก 5 ท่าน

 • บ้านพักไม่เกิน 5 ท่าน ราคา 3,800 บาท/คืน
 • ไม่สามารถเสริมผู้เข้าพักได้
 • พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน
 • Wi-Fi
 • เตียงขนาด 15 ฟุต
 • โซฟาปรับนอน
 • โทรทัศน์ ,เคเบิ้ล ,ตู้เย็น ,เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น

พาวิลเลี่ยนแฝด พัก 8-10 ท่าน

 • บ้านพักไม่เกิน 10 ท่าน ราคา 7,600 บาท/คืน
 • ไม่สามารถเสริมผู้เข้าพักได้
 • พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน
 • Wi-Fi
 • เตียงขนาด 15 ฟุต / ห้อง
 • โซฟาปรับนอน
 • โทรทัศน์ ,เคเบิ้ล ,ตู้เย็น ,เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น

โซน สิบล้อ

โซนสิบล้อ ของราชาวดี รีสอร์ท จะมีห้องอยู่ทั้งหมด 2 แบบ ประกอบด้วย 1.ห้องมินิบัส 2.ห้องบิ๊กบัส โดยโซนนี้จะไม่ได้อยู่ติดทะเล จะตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือหน้าบ้านประมาณ 400 เมตร อยู่ระหว่างทางไปหาดตายาย ราคาของทุกห้องพักจะรวม บริการรถรับ-ส่งท่าเรือหน้าบ้าน, อาหารเช้า, Free Wi-Fi

จำนวนห้องพัก โซนสิบล้อ ทั้งหมด 5 ห้อง

ห้องมินิบัส 2 ห้อง
ห้องบิ๊กบัส 3 ห้อง
 • ห้องพักไม่เกิน 2 ท่าน ราคา 2,000 บาท/คืน
 • ไม่สามารถเสริมผู้เข้าพักได้
 • พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน
 • Wi-Fi
 • เตียงขนาด 6 ฟุต
 • โซฟาปรับนอน
 • โทรทัศน์ ,เคเบิ้ล ,ตู้เย็น ,เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น

ห้องบิ๊กบัส พัก 5 ท่าน

 • ห้องพักไม่เกิน 5 ท่าน ราคา 3,500 บาท/คืน
 • ไม่สามารถเสริมผู้เข้าพักได้
 • พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน
 • Wi-Fi
 • เตียงขนาด 15 ฟุต
 • โซฟาปรับนอน
 • โทรทัศน์ ,เคเบิ้ล ,ตู้เย็น ,เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น

โซน สายรุ้ง

โซนสายรุ้ง ของราชาวดี รีสอร์ท จะมีห้องอยู่ทั้งหมด 5 ห้อง รองรับจำนวนผู้เข้าพักได้ระหว่าง 2 – 7 ท่าน โดยโซนนี้จะไม่ได้อยู่ติดทะเล จะตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือหน้าบ้านประมาณ 500 เมตร อยู่ระหว่างทางไปหาดตายาย ราคาของทุกห้องพักจะรวม บริการรถรับ-ส่งท่าเรือหน้าบ้าน, อาหารเช้า, Free Wi-Fi

จำนวนห้องพัก โซนสายรุ้ง ทั้งหมด 5 ห้อง

ห้องสายรุ้ง 5 ห้อง

ห้องสายรุ้ง พัก 3 – 5 ท่าน


 • ห้องพักไม่เกิน 3 ท่าน ราคา 2,000 บาท/คืน
 • เสริมได้ 2 ท่าน ราคา 500 บาท/ท่าน (ไม่ได้เสริมเตียง)
 • พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน
 • Wi-Fi
 • เตียงขนาด 6 ฟุต จำนวน 2 เตียง
 • โซฟาปรับนอน
 • โทรทัศน์ ,เคเบิ้ล ,ตู้เย็น ,เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น

โซน มูนไลท์

โซนมูนไลท์ ของราชาวดี รีสอร์ท จะมีห้องอยู่ทั้งหมด 3 แบบ ประกอบด้วย 1.ห้องซูพีเรียร์ 2.ห้องดีลักซ์ 3.บ้านแฝด โดยโซนนี้จะอยู่ติดทะเล จะตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือหน้าบ้านประมาณ 800 เมตร อยู่ระหว่างทางไปหาดนวล ราคาของทุกห้องพักจะรวม บริการรถรับ-ส่งท่าเรือหน้าบ้าน, อาหารเช้า, Free Wi-Fi

จำนวนห้องพัก โซนมูนไลท์ ทั้งหมด 14 ห้อง

ห้องซูพีเรียร์ 6 ห้อง
ห้องดีลักซ์ 7 ห้อง
บ้านแฝด 1 หลัง

ห้องซูพีเรียร์ พัก 2 ท่าน

 • ห้องพักไม่เกิน 2 ท่าน ราคา 2,000 บาท/คืน
 • ไม่สามารถเสริมผู้เข้าพักได้
 • พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน
 • Wi-Fi
 • เตียงขนาด 6 ฟุต
 • โทรทัศน์ ,เคเบิ้ล ,ตู้เย็น ,เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น

ห้องดีลักซ์ พัก 2-3 ท่าน

 • ห้องพักไม่เกิน 2 ท่าน ราคา 2,300 บาท/คืน
 • เสริมได้ 1 ท่าน ราคา 500 บาท/ท่าน (ไม่ได้เสริมเตียง)
 • พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน
 • Wi-Fi
 • เตียงขนาด 6 ฟุต
 • โซฟาปรับนอน
 • โทรทัศน์ ,เคเบิ้ล ,ตู้เย็น ,เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น

บ้านแฝด พัก 8-10 ท่าน

 • บ้านพักไม่เกิน 10 ท่าน ราคา 8,500 บาท/คืน
 • ไม่สามารถเสริมผู้เข้าพักได้
 • พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน
 • Wi-Fi
 • เตียงขนาด 15 ฟุต / ห้อง
 • โทรทัศน์ ,เคเบิ้ล ,ตู้เย็น ,เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น