ตำแหน่งที่ตั้งของ ราชาวดี ทั้ง 2 โซน

A ท่าเรือหน้าบ้าน

จะเป็นตำแหน่งของท่าเรือหน้าบ้าน ซึ่งเป็นจุดเทียบเรือหลักของเกาะล้าน นักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องไปและกลับที่ท่าเรือนี้เป็นส่วนใหญ่ และยังเป็นจุดศูนย์รวมของบรรดาร้านอาหาร และ ของฝากต่างๆ รวมทั้ง เซเว่นด้วย

B ราชาวดีโซนหลัก

จะเป็นตำแหน่งของโซนหลักทั้ง 3 โซนของ ราชาวดี รีสอร์ท แยกเป็น 1.โซนแฟมิลี่ 2.โซนสิบล้อ 3.โซนพาวิลเลี่ยน โซนที่พักทั้งหมดนี้จะไม่ได้อยู่ติดทะเล จะต้องเดินทางเข้ามาจากท่าเรือหน้าบ้าน ประมาณ 400 เมตร ระหว่างทางไปหาดตายาย

C ราชาวดี มูนไลท์

จะเป็นตำแหน่งของโซนที่ 4 คือ ราชาวดี มูนไลท์ โซนนี้จะเป็นโซนที่ติดทะเลของทางเรา โดยจะต้องเดินทางเข้ามาจากท่าเรือหน้าบ้านประมาณ 800 เมตร จะตั้งอยู่ระหว่างทางไปหาดนวล และ หาดแสม

ตารางเดินเรือ ท่าเรือหน้าบ้าน